צושטײַער

כּדי צו אַדמיניסטרירן אַ קאַפֿע וואָס איז אָפֿהענגיק פֿון צושטײַערס, דאַרפֿן מיר אײַער אונטערשטיצונג! געלט־מתּנות וועלן אונדז העלפֿן צו האַלטן דאָס עסן ביליק און געבן עס אומזיסט די וואָס דאַרפֿן. זיי וועלן אונדז אויף לאָזן אײַנצואָרדענען מיט די אומזיסטע אַקויטטיטעטן און גלײַכצײַטיק באַצאָלן די אָנפֿירערס און קינסטלערס.

מיר ווילן אַז דאָס אָרט זאָל זײַן אַ קהילה, און אין אַלעמענס פֿון אינטערעסן, זענען מיר אין גאַנצן דורכזעיִק ווס שייך אונדזערע הוצאות. איר קענט זען אונדזערע בודזשעט־ און חשבון־טאַבלעטעס דאָ.