מעניו

אונדזער מעניו וועט בײַטן זיך געווענדט אין וואָס איז אינ סעזאָן און וואָס אונדז ווילן זיך קאָכן, אָבער בײַגלס און שמירס זענען אונדזער גרונטפּראָדוקטן; מיר וועלן שטענדיק האָבן זיי סײַדן מיר גייען אויס!

אַלץ עסן איז צאָלט־וויפֿל־איר־קענט.

בײַגלס / 2.50 £ פֿירגעלייגט

אינגרעדיענטן: מעל (גלוטען), וואַסער, הייוון, זאַלץ, בוימל

שמירס & באַשיטעכץ / פּ50 יעדערער פֿירגעלייגט

כומוס

אינגרעדיענטן: נאַהיט, טכינע (סומסום), בוימל, לימענע־זאַפֿט, קנאָבל, וואַסער, קמיניק, זאַלץ, פֿעפֿער

שמירקעז

אינגרעדיענטן: טאָפֿו (סויע), „עוודיק הייוון“, לימענע־זאַפֿט, זאַלץ

מייער לאַקס

אינגרעדיענטן: מייער, בוימל, לימענע־זאַפֿט, זאַלץ, פֿעפֿער, קריפּ

מער באַשיטעכץ:

אַוואָקאַדאָס
פּאָמידאָרן
ציבעלעס
זויערע אוגערקע
ציבעכעס
קאַפּערס
פֿרישע קריפּ
טרוסקאַפֿקע־אײַנגעמאַכטס
סטאַשקערשמיר
וועאַנישע פּוטער

הורט־פּרײַזן:
כּלי שמירקעז / 2 £ פֿירגעלייגט
כּלי כומוס / 2 £ פֿירגעלייגט
כּלי מייער לאַקס / 2 £ פֿירגעלייגט

באַבקאַ / 3 £ פֿירגעלייגט

אינגרעדיענטן: מעל (גלוטען), זוכער, סויע מילך (סויע), שאָקאָלאַד, קאָקאָאַ, וועגאַנישע פּוטער, בוימל, צימרינג, הייוון, וואַניל, זאַלץ

שפּעציאַלן / 3 £ פֿירגעלייגט

מיר וועלן פּאָסטן אינגרעדיענטן פֿון שפּעציען אויף די קאַפֿע

הייסע געטראַנקען / 2 £ פֿירגעלייגט

קאַוועס

פֿילטער קאַווע
דעקאַף פֿילטער קאַווע
ציקאָריע קאַווע

טייען

שוואַרצע טיי
גרינע טיי
ראָאָיבאָס טיי
קאַמאָלן־טיי

קאָקאָאַ

אינגרעדיענטן: סויע מילך (סויע), קאָקאָאַ, זוקער, וואַניל
אויב איר ווילט אַן פֿאַרשידענע וועגאַנישע מילך, פֿרעג!

ברירהדיק: קאַיענער פֿעפֿער

הייסע עפּלקוואַס

אינגרעדיענטן: עפּלזאַפֿט, צימרינג

פֿאַר אײַער געטראַנקען

סויע מילך
האָבערע מילך
זוכער

אַלץ אונדזער עסן איז וועגאַניש, און איז געקאָכט אין אַ קיך וואָס פּראָצעסירט סויע, סומסום, האָבער, רבי־ניסלעך, שאַרפֿע פֿעפֿערל, און גלוטען. אויב איר האָט אַלערגיעס, ביטע זאָגט אונדז ווען איר בשטעלט!