מעניו

אַלץ איז וועגאַניש, מאַכט פֿריש, און צאָלט־וויפֿט־איר־קענט ביז £0

אונדזער מעניו וועט בײַטן זיך געווענדט אין וואָס איז אין סעזאָן און וואָס אונדז ווילן זיך קאָכן, אָבער בײַגלס און שמירס זענען אונדזער גרונטפּראָדוקטן; מיר וועלן שטענדיק האָבן זיי סײַדן מיר גייען אויס!

אַלץ עסן איז צאָלט־וויפֿל־איר־קענט.

מיר נעמען מזון, קאַרטלעך, פּייפּאַל, און איבערפֿירטע געלט
איר קענט צאָלן־עס־פֿעדערשט בײַ קאַפֿע, אָדער בײַ בײַשטעלן אָנלײַן

אַלץ אונדזער עסן איז וועגאַניש, און איז געקאָכט אין אַ קיך וואָס פּראָצעסירט סויע, סומסום, האָבער, רבי־ניסלעך, שאַרפֿע פֿעפֿערל, און גלוטען. אויב איר האָט אַלערגיעס, ביטע זאָגט אונדז ווען איר בשטעלט!

דאָ איז אונדזער גאַנץ אינגרידיענט רשימה. „אַטוואַטער סיסטעם“ אינפֿאָרמאַציע קמוט באַלד