קאָנטאַקט

די אַדרעס:

451 וויקאָריאַ ראָאַד, גלאַזגיי, G42 8RW, שאָטלאַנד


קאָנטאַקט אונדז

טעלעפֿאָן: 01414233957
בליצפּאָסטן: hi@pinkpeacock.gay

מיר ווילן בלײַבן כּסדר אין קאָנטאַקט מיט אונדזערע געסט, כּדי צו זײַן זיכער אַז מיר צופּאַסן זיך צו צו אײַערע באַדערפֿענישן. אױב איר װילט אַז מיר זאָלן בײַטן עפּעס, זײַט אַזױ גוט און רעדט מיט אונדז!


שטיצט אונדז

פּאַטרעאָן: /pinkpeacock
פּייפּאַל

אַבאָנירט אונדז

טוויטער: @dirozevepave
אינסטאַגראַם: @dirozevepave
מאַסטאַדאָן: @pinkpeacock@kolektiva.social
טוויטש: /dirozevepave
יוטוב

ביטע ניצט נישט סאָציאַל מעדיע ד“מס (דירעקט בריוון) צו קאָנטאַקט אונדז וועגן עפּעס וויכטיק — ניצט בליטץ־בריוו אַנשטאָט!


זיך אַבאָנירן אויף אונדזער נײַעס־בלעטל

מיר וועלן אײַך שרײַבן אַרום איין מאָל אַ חודש. מיר וועלן נישט טיילן אײַערע געגעבענע מיט קיין שלישים.