קאָנטאַקט

די אַדרעס:

451 וויקאָריאַ ראָאַד, גלאַזגיי, G42 8RW, שאָטלאַנד

בליצפּאָסטן: hi@pinkpeacock.gay
טוויטער: @dirozevepave
אינסטאַגראַם: @dirozevepave
מאַסטאַדאָן: @pinkpeacock@kolektiva.social
פּאַטרעאָן: /pinkpeacock

טשיקאַווע קאַץ: @dirozevepave

מיר ווילן בלײַבן כּסדר אין קאָנטאַקט מיט אונדזערע געסט, כּדי צו זײַן זיכער אַז מיר צופּאַסן זיך צו צו אײַערע באַדערפֿענישן. אױב איר װילט אַז מיר זאָלן בײַטן עפּעס, זײַט אַזױ גוט און רעדט מיט אונדז! איר קענט ניצן ‘די טשיקאַווע קאַץ’ אונדז צו שרײַבן אַנאָנים.


זיך אַבאָנירן אויף אונדזער נײַעס־בלעטל

מיר וועלן אײַך שרײַבן אַרום איין מאָל אַ חודש. מיר וועלן נישט טיילן אײַערע געגעבענע מיט קיין שלישים.