די ראָזעווע פּאַווע
pink peacock

אַ קווירער, ייִדישער, צאָלט־וויפֿל־איר־קענט קאַפֿע אין דרום גלאַזגיי

אַלע זענען אָנגעלייגט גאַסט 🖤
(חוץ פּאָליציי און טערפֿס)

מיר עפֿענען זיך!

צוליב קאָוויד, שטוביק עסן איז נאָר פֿאַראַן מיט רעסערוואַציעס אין פֿאָדויס, און מיט עטלעכע באַגרענעצונגען.

מיר האָבן איוך עסן אויף מיטצונעמעןן.

מער אינפֿאָרמאַציע וועגן אונדער קאָוויד אײַנפֿירן.

אַ ביסל מער וועגן דעם קאַפֿע

אַלצדינג איז וועגאַניש, פֿאַרקויפֿט מיטן פּרינציפּ פֿון ‘צאָלט־וויפֿל־איר־קענט’.

מיר ווילן שאַפֿן אַ היימיש אָרט וואָס איז אַזוי צוטריטלעך ווי מעגלעך.

מיר זענען נישט נאָר דערלאַנגן געשמאַק וועגאַניש עסן, נאָר די קאַפֿע איז אויך אַ קינסטלעריש און געזעלשאַפֿטלעך אָרט, וואָס פֿאַרשידענע קווירע און ייִדישע גרופּעס און קינסטלערס וועלן קענען ניצן.

עס איז אַן אָרט פֿרײַ פֿון אַלקאָהאָל.

די קאַפֿע איז אַ נישט־פֿאַר־פּראָפֿיט און אַ ‘community interest company’.

אַלע זענען אָנגעלייגטע גאַסט (אַרײַנרעכענענדיק ‘ציס־העטע’ און גוישע געסט און שטיצערס) און מיר זענען משפּחה־פֿרײַנדלעך.

די ראָזעווע פּאַווע איז אַ פֿאַררוף אויף דער גאָלדענער פּאַווע. איר קענט געפֿינען מער אינפֿאָרמאַציעס וועגן אונדז און אונדזער נאָמען אויפֿן זײַטל וועגן אונדז.


זיך אַבאָנירן אויף אונדזער נײַעס־בלעטל

מיר וועלן אײַך שרײַבן אַרום איין מאָל אַ חודש. מיר וועלן מיט קיינעם נישט טיילן אײַערע געגעבענע.