העלפֿט און לאָזט אַרײַן זיך

וועבזײַטל־נאַוויגאַציע

אַרבעטן
אָנפֿירט אַן אונטערנעמונג
צושטײַער עסן צום 24/7 אומזיסטע פֿרידזשידער
צושטײַער בריהשאַפֿטן און זאכן
צושטײַער געלט

אַרבעטן

מיר שטעלטן נישט אָן איצט. ווען שטעלן מיר אָן, מיר וועלן פּאָסטן וועגן עס דאָ און אויפֿן אונדזער סאָציאַל מעדיע.

אָנפֿירט אַן אונטערנעמונג

אויו איר האָט אַ וווּנדערע קווירע, ייִדישע, ייִדיש שפּראַך, און/אָדער אַנאַרכיסטישע אונטערנעמונג וואָס ווילט איר אָנפֿירן מיט אונדז, זײַט אַזוי גוט און שיקט אונדז אַ בליצבריוו!

צושטײַער צום 24/7 אומזיסטע פֿרידזשידער

קומען באַלד!

צושטײַער בריהשאַפֿטן און זאַכן

מיר האָבן געהאַט חלומות פֿון בויען די קאַפֿע אָרט מיט די גאַנצע ציבער, אָבער ווײַל די פּאַנדעמיע, מיר האָבן נישט קיין מענטשן אין די אָרט חוץ זיי מיט ספּעסיפֿישע בריהשאַפֿטן וואָס דאַרפֿן מיר איצט.

דאָ איז אַ צעגלידער־בלעטער פֿון די בריהשאַפֿטן און זאַכן וואָס דאַרפֿן מיר איצט (אויף ענגליש). אויב איר קענט צושטײַער קיין זאַכן, שיקט אונדז אַ בליצבריוו:
hi@pinkpeacock.gay

צושטײַער געלט

עס זענען דאָ אַ פּאָר וועגן פֿאַר אײַער צו שטיטצן אונדז מיט געלט:

פּאַטרעאָן“ (חודשדיקע מתּנהות)
פּייפּאַל“ (איינמאָליקע אָדער חודשדיקע מתּנהות)
קויפֿט זאַכן פֿון אונזער אָנלײַן־קראָם