אינעווייניקסטע דאָקומענטן

ווי אַנאַרכיסטן גלייבן מיר אין דורכזעיִקייט און אַנאַנדיקער הילף, און ניצן אונדזער וויסן צו שטיצן אונדזער ציבערס. מיר ווילן אויך מוזן אָפּגעבן אונדזערע ציבערס. אַזוי, אונדזערע פֿאַרוואַלטונג זיצונג פּראָטאָקאָלן, חשבון־פֿירערײַ צעגלידער־בלעטער, און אַנדערע אינטעווייניקסטע דאָקומענטן זענען עפֿנטלעך.

אַלץ פֿון די ווײַטערדיקע לינקס דערפֿירן צו „גאָאָגלע“ דאָקומענטן און צעגלידער־בלעטער: