שמוץ / schmutz zine

Suggested Price: £5.00£15.00

פֿירגעלייגט פּרײַז: £15.00

 

אַ שיינע קווירע ייִדישע זין (אויף ענגליש), פֿון דזשעס גאָלדמאַן

a gorgeous queer yiddish zine (in english), by jess goldman

Description

this is a limited run of 150 (hopefully the first of many!)

this zine is printed on gorgeous risograph. you’ll get the download link to the .pdf immediately, so you don’t have to wait to read it. the download link will appear on the checkout page

it’s 45 beautiful pages of sexy queer yiddish erotica and delight, plus a glossary of important yiddish words like שמונעלע (shmunela, or vulva) and וואָלפֿאַק (volfak, warewolf)

price point & shipping

we ship worldwide, but if you’re in north america, don’t order it from us! order it from the author, jess goldman, via instagram, based in so-called canada

the suggested price is our ‘break even’ price, and does not include shipping. if you can afford to pay a bit more, it helps us subsidize food and art for people with less money

all of our shipping is royal mail 2nd class signed for

we are a very small operation and it takes us up to 2 weeks to ship your orders, so please manage your expectations accordingly. back ordered items will have an additional delay


באַשרײַבונג

דאָס איז אַ באַגרענעצט סעריע פֿון 150 (לאָמיר האָפֿן אַז עס די ערשטער פֿון אַ סך!)

מיר דרוקן עס מיט „ריסאָגראַף“. איר וועט באַקומען די אַראָפּלאָד לינק צו די „.פּדף“ גלײַך, אַזוי איר דאַרפֿט נישט וואַרטן צו לייענען עס. די אַראָפּלאָד לינק וועט זײַן אויף די אויסשרײַבן זיך זײַט

עס איז 45 שיינע זײַטן פֿון רייצנדיקע קווירע ייִדישע עראָטיקאַ און פֿאַרגעניגן, פּלוס אַ גלאָסאַר פֿון וויכטיקע ייִדישע ווערטער ווי אַזוי שמונעלע און ללאָפֿאַק

פּרײַז און עקספּעדיזיע

מיר שיקן אַרויס די קאַלענדאַר איבער דער גאָרער וועלט, אָבער אויב איר וווינט אין צפֿאָן־אַמעריקא, באַשטעלן עס נישט פֿון אונדז! באַשטעלט עס פֿון די מחבר, דזשעסס גאָלדמאַן, דורך אינטאַגראַם, מיט דער הויפּטקוואַרטיר אין קאַנאַדע

די פֿירגעלייגט פּרײַז איז אונדזער „אויזשלאָגן די הוצות“ פּרײַז, און עס נעמט נישט אַרײַן עקספּעדיציע. ווי קענט איר אויספֿירן צו צאָלן אַ ביסל מער, וועט עס העלפֿן סובסידירן עסן און קונסטן פֿאַר מענטשן וואָס האָבן ווייניקער געלט

אַלץ אונדזער עקספּעדיציע איז ראָיאַל מייל צוייטע קלאַס באַשטעלטיקט די קריגן

מיר זענען אַ זייער קליינע אָפּעראַציע און עס נעמט אונדז ביז 2 וויכן צו שיקן אײַערע באַשטעלונגען; ספּראַווע זיך מיט פּאַסיקע אַרויסקוקן. פֿאַרהאַלטענע באַשטעלונגען וועלן האָבן אַ צוגאָב אָפּלייג

 

Additional information

format

print + digital, digital only