מכאן ואילך / mikan ve’eylakh: journal for diasporic hebrew, ב

Suggested Price: £11.00

פֿירגעלייגט פּרײַז: £11

אַ צײַטונג פֿאַרן תּפֿוצותדיקן העברעיִש
a journal for diasporic hebrew

Out of stock

Description

mikan ve’eylakh: me’asef le‘ivrit ‘olamit [journal for diasporic hebrew] is a literary and intellectual journal dedicated to the existence of hebrew as a world language, scattered across space and time. it features articles, fiction, and poetry by in hebrew by writers in the diaspora. it positions hebrew not as a revived language but as an eternal language, an uninterrupted literary corpus coming long before (and remaining long after) the state of israel

this second issue explores the tensions and relationships between hebrew and zionism, arabic and hebrew, islam and judaism, and hebrew and yiddish. it’s 169 pages, published by the paris yiddish center’s medem library in 2017 in berlin/paris

to read more about the journal in english, see the forward for the first issue by editor tal hever-chybowski, translated into english by rachel seelig

£11 suggested, down to £0

price point & shipping

the suggested price is our ‘break even’ price, and does not include shipping. if you can afford to pay a bit more, it helps us subsidize food and art for people with less money

we ship worldwide. all of our shipping is royal mail 2nd class signed for

we are a very small operation and it takes us up to 2 weeks to ship your orders, so please manage your expectations accordingly. back ordered items will have an additional delay


באַשרײַבונג

מכאן ואילך: מאסף לעברית עולמית [צײַטשריפֿט פֿאַרן תּפֿוצותדיקן העברעיִש] איז אַ ליטעראַריש און אינטעלעקטואַלע צײַטונג וואָס איז איבערגעגעבן צו די עקסיסטענץ פֿון העברעיִש ווי אַן עולם־שפּראַך וואָס איז צשגעשפּרייט ווײַט איבער אָרן און צײַט. עס שטעלט אַרויס אויבן אָן אַרטיקלען, בעלעטריסטיק, און פּאָעזיע פֿון העברעיִשע שרײַבערס אין גלות. עס שטעלט העברעיִש נישט ווי אַ שפּראַך וואָס איז מחיה־מתים געווען געוואָרן נאָר אַן עולם שפּראַך, אַ נישט־איבערגעריסן ליטעראַרישע קאָרפּוס וואָס קומט לאַנג פֿאַר (און בלײַבט לאַנג נאָך) מדינת־ישׂראל

דאָס צווייטע נומער פֿאָרשט די שפּאַנונגען צווישן העברעיִש און זיאָניזם, אַראַביש און העברעיִש, איסלאַם און ייִדישקייט, און העברעיִש און ייִדיש. ס’איז 169 זײַטלעך, אַרויסגעגעבן געוואָרן פֿון די פּאַריז ייִדיש צענטערס מעדעם ביבליאָטעק אין 2017 אין בערלין/פּאַריז

צו לייענען מער וועגן די צײַטונג אויף ענגליש, זעט די פֿעדערשטער פֿון די ערשטער נומער פֿון רעדאַקטאָר טל חבֿר־חיבובסקי, פֿאַרגעטײַטשט אויף ענגליש פֿון רחל סיליג

פֿירגעלייגט £11, ביז £0

פּרײַז און עקספּעדיזיע

די פֿירגעלייגט פּרײַז איז אונדזער „אויזשלאָגן די הוצות“ פּרײַז, און עס נעמט נישט אַרײַן עקספּעדיציע. ווי קענט איר אויספֿירן צו צאָלן אַ ביסל מער, וועט עס העלפֿן סובסידירן עסן און קונסטן פֿאַר מענטשן וואָס האָבן ווייניקער געלט

מיר שיקן אַרויס די קאַלענדאַר איבער דער גאָרער וועלט. אַלץ אונדזער עקספּעדיציע איז ראָיאַל מייל צוייטע קלאַס באַשטעלטיקט די קריגן

מיר זענען אַ זייער קליינע אָפּעראַציע און עס נעמט אונדז ביז 2 וויכן צו שיקן אײַערע באַשטעלונגען; ספּראַווע זיך מיט פּאַסיקע אַרויסקוקן. פֿאַרהאַלטענע באַשטעלונגען וועלן האָבן אַ צוגאָב אָפּלייג

 

You may also like…