אַ דאַנק

אַ דאַנק פֿאַרן שטיצן אונדזער אָרטיקע קווירע ייִדישע קהילה. מיר אַרבעטן שטאַרק איר זאָלט זײַן שטאַלץ אויף אונדז!

איבער איר ווילט זען וואָס מען טוט מינ אײַער געלט, גיט אַ קוק אויף אונדזערע בודזשעט־ און חשבון־טאַבעלעס.

thank you

thank you for supporting local queer jewish community. we’re working hard to make you proud!

if you want to see where your money is going, check out our public accounting spreadsheets.