צוטריטלעכקייט

פֿאָטאָ פֿון קעלטיק פֿילם

די קאַפֿע עקסיסטירט נאָך נישט אין אַ פֿיזישע אָרט, נאָך מיר אַרבעט אַקטיוו אַז עס זאָל זײַן צוטריטלעך. מיר פֿאָלגן דעם ‘סאָציאַל מאָדעל פֿון דיסאַביליטיע’: אַלע האָבן צוטריט־באַדערפֿענישן, און אלע באַדערפֿענישן דאַרף מען אַנטקעגן קומען.

מיר פּלאנירן צו באַנײַען אונדזער גיכע־הילף אויסשולונג איידער מיר עפֿענען. איינער פֿון אונדז האָט שוין אויך אַן אויסשולונג אויפֿן געביט פֿון גײַסטיקן געצונט.

איבער איר דאַרפֿט הילף בעת איר זײַט אין קאַפֿע, וואָס פֿאַר אַ הילף עס זאָל נישט זײַן, זײַט אַזוי גוט און בעט בײַ אונדז—מיר וועלן הילפֿן! אַלע אינפֿאָרמאַציעס וואָס איר וועט אונדז געבן לגבי צוטריט־באַדערפֿענישן וועלן בלײַבן אויגאויפֿאויגיק.

ווען איר האָט אַ פֿאָרלייגן מכּוח ווי מיר וואָלטן געקענט זײַן בעסער צוטריטלעך, זײַט אַזוי גוט און שרײַבט אונדז דאָ אויף אונדזער קאָנטאַקט־זײַטל.

וועבזײַטל־נאַוויגאַציע

געלט
עסן און אַלערגיעס
מין און קווירקייט
שפּראַכן און קאָמוניקאַציע: ייִדיש, ענגליש, בריטיש שטום־לושן, געהער־פּראָבלעמען
יִיִדישקייט
באַוועגלעכקייט
אַקוסטיק
באַלײַכטונג
פּראָבלעמען דער ראיה
נעווראָלאָגישע אָפּווײַכן
מעדיקאַמענטן
אַלקאָהאָל און נאַרקאָטיקן
ראַסע
עלטער
משפּחות און קינדער
חיות
טראַנספּאָרט
אַלגעמיינע דערקלערונג וועגן די טאָלעראַנץ און אומטאָלעראַנץ


געלט

מיר פֿאַרקויפֿן אַלצדינג מיטן פּרינציפּ אַז אַלע זאָלן באַצאָלן וויפֿל זיי קענען, אַפֿילו £0.00. די אויסגעשטעלטע פּרײַזן ווײַזן וויפֿל מיר דאַרפֿן באַקומען כּדי אויסצושלאָגן די הוצאָות, און מיר דערמוטיקן אַלעמען צו באַצילן לויט זייערע מעגלעכקייטן. מיר האָבן ציטרוי צו אונדזערע קונים, און מיר גלייבן אַז די וואָס קענען צאָלן מער וועלן זײַן גענוג צוגעבונדן צו דעם אָרט צו טאָן אַזוי.

מיר זענען נאָך נישט זיכער ווי די צאָלונג־סיסטעם וועט אַרבעטן פּראַקטיש, אָבער מיר אַרבעטן כּדי צו פֿאַרזיכערן אַז אלע וועלן קענען קויפֿן עסן בײַ אונדז מיט ללערדע, נישט געקוקט אויף וויפֿל זיי קענען באַצאָלן. מיר ווילן נישט אומווילנדיק שאַפֿן אַ סבֿיבֿה וווּ מע וואָלט זיך געפֿילט אומבאַקוועם צו צאָלן גאָרנישט, אָדער וווּ אלע וואָלטן געדאַרפֿט אָנזאָגן זייער הכנסה.

מיר וועלן אויך האָבן אַ ‘אומזיסטן אײַזקאַסטן’: אַן אײַזקאַסטן פֿול מיט אומזיסט עסן! מיר וועלן עס אָנגעפֿילן טעגלעך און יעדערע איינער מעג נעמען אָדער מנדבֿ זײַן עסן.

אַלץ אונדזערע אַקויוויטעטן וועלן זײַן לויטן פּרינציפּ פֿון ‘קוונאַצדאג’: קיינער־ווערט־נישט־אַוועקגעשיקט־צוליב־דוחק־אין־געלט, מיט אַ סיסטעם פֿון צוטרוי, ניט קיין הכנסה־קאָנטראָל.

מע קען באַצאָלן מיט באַנקקאַרטל אָדער מזומן.

מיר וועלן אָנבאָטן דאָס אָרט אַנדערע גראַפּעס אומזיסטע אָדער פֿאַר אַ פֿינאַנציעלן צושטײַער.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום קלאַסיזם.

עסן און אַלערגיעס

דאָס גאַנצן עסן און אַלע געטראָנקען וועלן זײַן וועגאַניש. מיר וועלן נישט באַניצן קיין שום חייִשע פּראָדוקטן ווי אינגרעדיענטן, אַרײַנגערעכנט בינען־ און אינסעקטן־פּראָדוקטן. מיר וועלן אויסמײַדן עסן און געטראַנקען וואָס ווערן געמאַכט באַניצנדיק חייִשע פּראָדוקטן (למשל צוקער וואָס מען ראַפֿינירט מיט ביינער־פּולווער). מיר מײַדן אויך אויס אַנדערע נישט־וועגאַנישע פּראָדוקטן וואָס האָבן נישט צו טאָן מיטן עסן (למשל לעדערנע באַשלאָגונגען).

אַלע אינגרעדיענטן און אָפֿטע אַלערגענען זזעלן זײַן קלאָר באַצייכנט.

מיר וועלן זיך ביידע באַטייליקן אין כּשי־ און הלל־אויסשולונג איידערמיר עפֿענען. דאָס עסן וועט צוגעגרייט ווערן פֿון ייִדן אין אַ כּשרער קיך.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום דיק־פֿאָביע, עסן־פֿאַרשעמונג, אָדער גוף־פֿאַרשעמונג.

מין און קווירקייט

די וואַשצימערן וועלן זײַן מין־נייטראַל, און מע וועט צוסטעלן אומזיסטע טאַמפּאָנען, מענסטרועלע־האַנטעכער, פּראָסערוואַטיוון, ווינדעלעך, און ווישערלעך.

מיר ווייסן אַז נישט אַלע קענען זיך פֿילן באַקוועם אַז מע זאָל זיי זען אין אַ קוויר אָרט. מיר וועלן באַדעקן דעם אונטערשטן טייל פֿון די פֿענצטער מיט פֿאָרהאַנגען, כּדי קיינער זאָל ניסט זען פֿון דרויסן ווער עס איז דאָ אינעווייניק.

טייל אונדזער אונטערנעמונגען וועלן זײַן קווירע־ספּעסיפֿיש אָדער דײַטלעך קווירע־אייניק. מיר בדעה: לעסביאַנקעס, ‘גיי’, ביסעקסועלע+, אומצוויייִקע, קווירע, אומזיכערע, אינטערסעקסע, אַסעקסועלע, און אַ־ראָמאַנטיש, און די אַלע וואָס זענען נישט ציסמיניק־און־העטעראָסעקסואַלע.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום סעקסיזם, טראַנספֿאָביע, האָמאָפֿאָביע, ביפֿאָביע, אַ־סעקסועלע־פֿאָביע, אָדער אַנדערע קווירפֿאָביע.

שפּראַך און קאָמוניקאַציע:
ייִדיש, ענגליש, בריטיש שטום־לושן, געהער־פּראָבלעמען

אַלע שילדן און מעניוען זענען געסשריבןן אויף ביידע ייִדיש און ענגליש, אין אַ גרויסע שריפֿט.

מיר וועלן זיך ביידע לערנען לכל־הפּחות אַ ביסל בריטישע שטום־לשון (ב.ש.ל.) איידער ניר עפֿענען. וועלן נאָר ס’וועט זײַן מעגלעך, וועט מען האָבן ב.ש.ל.־פֿאַרטײַטשערס בײַ אונדז אויף די אונטערנעמונגען.

מע וועט תּמיד האַלטן אַ פּען און פּאפּיר בײַ די קאַסע פֿאַר די וואָס האָבן בעסער ליב מודיע צו זײַן דורך שרײַבן.

מיר פֿאָרשן אויב עס וועט זײַן מעגלעך צו אינסטאַלירן אַ צענטראַלן הער־אַפּאַראַט.

אַלע פֿילמען וואָס מע וועט ווײַזן אינעם קאַפֿע האָבן אונטערקעפּלעך, געוויינטלעך אויף ענגליש. לויטן פֿילם און עולם, קענען די אונטערקעפּלעך זײַן אויך אויף אַנדערע שפּראַכן. מיר וועלן געבן די אַלע אינפֿאָרמאַציעס פֿאַר יעדער אונטערנעמונג אויף אונדזער וועבאָרט.

אונדזער דירעקט־טראַנסמיטירטע אונטערנעמונגען וועלן נישט האָבן קיין אונטערשריפֿטן בשעת מעשׂה, נאָר מיר וועלן זיי צוגעבן נאָך דער אונטערנעמונג.

אונדזער ייִדיש איז נישט פּערפֿעקט: מיר זענען סטודענטן די שפּראַך פֿון אונדזער אָפּשטאַם. מיט די רעסורסן וואָס מיר האָבן איצט, קען זײַן שווער צו געפֿינען וואָקאַבולאַר וואָס צוטריטלעכקייט, קווירקייט, און ראַסע. ווען די ווערטער וואָס שטייען אין וועטערבוך זענען נאָר פּעיאָראַטיווע, האָבן מיר באַשלאָסן אַנשטאָט זיי צו ניצן ענגלישע ווערטער. מיר פּרוּוון אויך צו ניצן ייִדיש ‘אָנמיניק’. מיר זענען אַוודאי גרייט צו אַרבעט אויף דעם מיט אַנדערע ייִדישיסטן. אויב איר האָב פֿאָרלייגן וואָס שייך שפּראַך, זײַט אַזוי גוט און שרײַב אונדז!

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום קסענאָפֿאָביע אָדער פֿאָראורטלען לגבי דיסאַביליטיעס.

ייִדישקייט

טייל אונדזער אונטערנעמונגען וועלן זײַן ייִדיש־ספּעסיפֿיש אָדער דײַטלעך ייִדיש־אייניק. מיר בדעה אַלץ דעפֿינירן זיך ווי אַ ייִד: עטניש ייִדן (אַרײַנרעכענענדיק פֿון טאַטנס צד, פֿון מאַמעס צד, און געאַדאָפּטירט ייִדן), פֿרום ייִדן, און אַלע וואָס באַטראַכט ערנצט גלויבענבײַט צו יהדות און באַשעפֿטיקן זיך מיט ייִדיש לעבן.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום אַנטיסעמיטיזם אָרער ראַסיזם.

באַװעגלעכקײט

די צוטריט צום קאַפֿע וועט נישט האָבן קיין טרעפּ און די טירן וועלן זײַן ברייט כּדי אַרײַנצולאָזן רעדלשטולן און אַנדערע באַוועגלעכקייט־מכשירים.

די קאָנטואַר וועט זײַן נידעריק, כּדי מענטשן אין רעדלשטולם אאָלן קענען אַלץ זען.

מיר וועלן פֿאַרזיכערן אַז ס’וועט אַ סך דוים צווישן די טישן פֿאַר די מענטשן מיט באַוועגלעכקייט־מכשירים. מיר צילן צו האָבן 100צמ צווישן אַלע די מעבל.

די וואַשצימערן וועלן זײַן צוצוקומען פֿאַר מענטשן מיט רעדלשטולן, און מיט באַרערן און אַ סיגנאַל־שטריק.

מע וועט האָבן גרויסע באַקוועמע שטולן מיט פּלייצע שטיץ נאָר אָן די אָרעם־אָלענען. די זיצערטער וועלן זײַן באַקוועם: נישט צו ווייך און נישט צו האַרט.

קיין מעבל וועט זײַן צוגעקאָוועט, דאָס היישט אַז אויב ס’איז נישטאָ גענוג אָרט אַרומצוגיין באַקוועם, קען מען עס איבעררוקן.

מיר האָבן נאָך נישט באַשלאָסן אויב מע וועט האָבן טיש־ אָדער קאָנטואַר־באַדונונג, נאָר סײַ ווי וועלן מיר גרייט צו באַשטעלונגען צום טיש—איר דאַרפֿט נאָר בעטן.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום פֿאָראורטלען לגבי דיסאַביליטיעס.

אַקוסטיק

די קאַפֿע וועט קלאַנג־באַוואָרנט מיט אַ סך וויכע פֿלאַכן כּדי די בלײַבן באַקוועם. מע וועט שפּילן מוזיק שטילערהייט מיט אַ הודעה־סיסטעם כּדי אויסצומײַדן פֿאַרקרימונג און טומל. אויב איר דאַרפֿט אַז מע זאָל עס אָפּשטעלן אָדער אַראָפּדרייען, זײַט אַזוי גוט און בעט בײַ אונדז!

מיר אָרגאַניזירן יעדער וואָך אַ טאָג פֿאַר מענטסן מיט אויטיזם, ווען מע וועט נישט שפּילן קיין מוזיק. מיר בעטן אַז די אָ טעג זאָל מען שמועסן שטילערהייט.

מיר טוען אַלצדינג מינימיזירן דעם עלעקטרישן רעש, אַרײַנגערעכנט דעם רעש פֿון לאָמפּן, הייצונג, און אײַזקאַסטן.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום פֿאָראורטלען לגבי דיסאַביליטיעס.

באַלײַכטונג

מע וועט אַרײַנלאָזן אַוי פֿיל נאַטירלעך ליכט ווי מעגלעך, און מע וועט ניצן אַחוץ דעם נאָר מילדע באַלײַכטונג.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום פֿאָראורטלען לגבי דיסאַביליטיעס.

פּראָבלעמען דער ראיה

אַלע שילדן און מענויען זענען געשריבן אויף ביידע ייִדיש און ענגליש, אין אַ גרויסן שריפֿט.

מיר האָבן נאָך נישט באַשלאָסן אויב מע וועט האָבן טיש־ אָדער קאָנטואַר־באַדונונג, נאָר סײַ ווי וועלן מיר גרייט צו באַשטעלונגען צום טיש—איר דאַרפֿט נאָר בעטן.

מע וועט ניצן ‘אַלטערנאַטיווע טעקסטן’ אין אַלע דיגיטאַליזירטע קאָמוניקאַציעס. ווען אַלטערנאַטיווע טעקסטן וועלן נישט זײַן מעגלעך (למשל אויף אינסטאַגראַם), וועלן מיר צוגעון באַשרײַבונגען צו אַלע אונדזערע בילדער.

מיר פּלאַנירן נישט צו האָבן קיין געדרוקטע מעניוען, נאָר מיר וועלן יאָ האָבן ברייל־ללערסיעס פֿון אַלע אָפּגעדרוקטע מאַטעריאַלן.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום פֿאָראורטלען לגבי דיסאַבילטיעס.

נעווראָלאָגישע אָפּווײַכן

מיר אָרגאַניזירן יעדער וואָך אַ טאָג פֿאַר מענטסן מיט אויטיזם, ווען מע וועט נישט שפּילן קיין מוזיק. מיר בעטן אַז די אָ טעג זאָל מען שמועסן שטילערהייט.

מיר שטעלן צו צייכענען־מאַטעריאַלן און שפּילעכלעך וואָס יעדער איינער מעג ניצן.

מיר נעמען זיך אונטער צו מאַכן אונדזער קאָמוניקאַציע אַזוי קלאָר ווי מעגלעך פֿאַר אַלעמען.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום פֿאָראורטלען לגבי דיסאַביליטיעס.

מעדיקאַמענטן

מיר זענען גרייט צו האַלטן אײַערע מעדיקאַמענטן אין אנדזער אײַזקאַסטן בשעת איר זײַט דאָ.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום פֿאָראורטלען לגבי דיסאַבילטיעס.

אַלקאָהאָל און נאַרקאָטיקן

די קאַפֿע איז אַ ‘טרוקן’ אָרט וואָס דערלויבט נישט קיין אַלקאָהאָל. דאָס מאַכט עס צוטריטלעך פֿאַר מענטשן וואָס טרינקען נישט קיין אַלקאָהאָל, וואָס זענען צו יונג צו טרינקען, און יעדער איינער וואָס זוכט אַ פֿאַרברענגאָרט וואָס בלײַבן אָפֿן שפּעט, נאָר איז נישט צענטרירט אַרום אַלקאָהאָל. באַזונדערש גלאַזגיי דאַרף אַזאַ אָרט.

עס איז דאָ אַן אונטערשייד צווישן ‘טרקן’ און ‘ניכטער’. איר קענט נאָך אַלץ קומען אין קאַפֿע ווען איר זײַט נישט ניכטער, כּל־זמן איר באַנעמט זיך מיט דרך־ארצדיר.

עס איז פֿאַרווערט צו רייכערן פּאַפּיראָסן אָדער עלעקטראָנישע פּאַפּיראָסן, אי אין קאַפֿע אי אין דרויסן אין אַ פּאָר פֿוס־טריט פֿון טירן.

מיר פֿאָרשן אויב עס וועט וועט זײַן מעגלעך אַז די קאַפֿע זאָל זײַן אַן אָרט פֿאַר מענטשן וואָס דאַרפֿן טוישן אײַנשפּריצ־נאָדלען.

מע וועט טאָלערירן קיין שום אַדיקציע־פֿאַרשעמונג, אָדער אָפּשטויסן מענטשן וואָס לעון מיטן ווירס ‘ה.י.וו.’.

די ראַסע

מיר פּלאַנירן אַז די קאַפֿע זאָל זײַן אין גאָוואַנהיל—שאָטלאַנדס סאַמע ראַסנדיקע פֿאַרשיידן געגנט. מיר וועלן אַז אַלע (אַחוץ די פּאָליציי) זאָלן זיךפֿילן אָנגעלייגט.

מיר ווייס אַז די מענטשן נישט־ווײַסע אָדער פֿון מינאָריטעטן וואָס זענען קווירע, טראַנסע, און ‘אינרערסקס’, און נישט־ווײַסע ייִדן זענען זייער אָפֿט אויסגעשלאָסן פֿון קווירע און ייִשידע סבֿיבֿות צוליב ראַסיזם.

כּדי צו פֿאַרזיכערן אַז אַלע מענטשן זאָלן זיך בײַ אונדז פֿילן באַקוועם, פֿאָלגן מיר די פּאָליטיק פֿון אַבסאָלוטער נול־טאָלעראַנץ אַנטקעגן ראַסיזם, קסענאָפֿאָביע, אַנטיסעמיטיסם, איסלאַמאָפֿאָביע, און אָדער אַנדערע פֿאָרעמס ראַסיזם. מיר רעאַגירן באַלד אויף אַלע מיקראָ־אַגרעסיעס, און אויב זיי חזרן זיך איבער, אַרויסוואַרפֿן מיר די שולדיקע פֿונעם קאַפֿע. דאָס איז אונזדער אָרט, און מיר דאַרפֿן נישט טאָלערירן קיין ראַסיסטן!

מיר וועלן אָנבאָטן דאָס אָרט אַנדערע גרופּעס אומזיסט, און וועלן געבן פּריאָריטעט גרופּעס קווירע, טראַנסע, און ‘אינטערסעקס’ נישט־ווײַסע מענטשן, און די אונטערנעמונגען אָנגעפֿירטע און און פֿאַר נישט־ווײַסע ייִדן. מיר וועלן ניצן אונדזער פּלאַטפֿאָרמע אונטערזושטיצן די אַרבעט און קונסט פֿאַן נישט־ווײַסע מענטשן.

וויס ייִדן וואָס מע באַטראַכט אונדזער געווינטלעך פֿאַר ווײַסע, זענען מיר (די דירעקטאָרן) באַוווּסטזיניק פֿון אונדזערע פּריווילעגיעס און גלײַצײַטיק פֿון אונדזער אייגענער ווײַסער צעברעכלעכקייט. מיר ווילן זיך צוהערן צו די איבערלעבונגען פֿון נישט־ווײַסע מענטשן, אַקטיוו מינאַרבעטן מיט זיי, און זיך לערנען כּסדר כּדי מיר זאָלן קענען אָפּשאַפֿן אונדזער אייגענע פֿאַראינעווייניקטן ראַסיזם. מיר ווילן נישט נאָר אָפּשאַפֿן די ווײַסע שליטה, נאָר אויך גאַנצן זײַן די בוגדים צו ווײַסקייט.

עלטער

מענטשן אין יעדן עלטער זענען אָנגלייגטע געסט! אונדזער ציל איז צו שאַפֿן אַ צווישן־דורותדיק קהלש אָרט..

מיר דערקענען אַז אַ סך מענטסן וואָס זענען נישט צווישן 18 און 35 יאָר פֿילן זיך זייער אָפֿט נישט באַקוועם אין אויסגעשפּאַנטע, קווירע ערטער. מיר ווילן אַז אונדזער אָרט זאָל זײַן צוטריטלעך פֿאַר אַלעמען, פֿון יונגע מענטשן אונטער די טרינקעלטער ביז עלטערן מיט די יונגע קינדער, איבעראַרבעט דערוואַקסן, און פּענסיאָנערן.

איזאָלירונג קען זײַן אַ פּראָבלעם פֿאַר אַלע קווירע, צוליב די סיסטעמישער קווירפּאָביע. מיר ווייסן אַז דאָס איז אַ פּראָבלעם באַזונדערש פֿאַר דערוואַקסלינגען (וויניקע ווי 18) און עלטערע מענטשן (איבער 65).

מיר פּלאַנירן בײַײַדע צו אַפּליקירן אויף צערטיפֿיקאַטן פֿון ‘אָפּהיטן פֿאַרוווּנדלעכע גרופּעס’ איידער מיר עפֿענען.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום פֿאָראורטלען לגבי עלטער אָדער קווירקייט.

משפּחה און קינדער

קינדער זענען אָנגעלייגטע געסט.

 זייגעדיקע עלטערן זענען אָנגעלייגטע געפֿסט! מיר זענען אויך גרײט אָנצוּװאַרעמען ברוסטמילך אָדער מילכפֿאָרמל.

מיר װעלן האָבן אַ טרעפּ־פֿרײַ צוטריט מיט ברייטע טירן צוגעפּאַסט צו קינדער־וועגעלעך. מיר וועלן אױך פֿאַרזיכערן אַז ס’װעט זײַן גענוג רױם צווישן די טישן פֿאַר קינדער־װעגעלעך דורכצוגײן באַקוועם.

די װאַשצימערן וועלן האָבן אַ ווינדלען־סטאַנציע, אָרט פֿאַר אַ קינדער־וועגעלע, און האָקן צו הענגען די ווינדעלעך־זעקלעך. מיר פּלאַנירן צוצושטעלן אומזיסטע ווינדעלעך און אונטערווישערלעך.

מיר וועלן צושטעלן קאָרמעשטולן, פֿאַרבהעפֿטן, און פּאַסיקע שפּילעכלעך וואָס פּאַסיק פֿאַר קינדער.

מיר פּלאַנירן בײַײַדע צו אַפּליקירן אויף צערטיפֿיקאַטן פֿון ‘אָפּהיטן פֿאַרוווּנדלעכע גרופּעס’ איידער מיר עפֿענען.

מע וועט נישט טאָלערירן קיין שום פֿאָראורטלען לגבי עלטער אָדער קווירקייט.

חיות

שטיץ־חיות זענען שטענדיק אָנגעלייגט.

מערסטע טעג זענען אַלע אַנדערע הינט אױך אָנגעלייגט. מיר וועלן האָבן אײן װאַסער־שיסל פֿאַר הינט.

איין טאָג אַ וואָך װעלן מיר ניט אַרײַנלאָזן קײן הינט, אַחוץ שטיץ־הינט.

מע װעט נישט טאָלערירן קײן שום פֿאָראורטלען לגבי דיסאַביליטיעס.

טראַנספּאָרט

מיר האָפֿן צו געפֿינען אַן אָרט בײַ אַ באַנסטאַציע און נאָענט צו אַ סך אויטאָבוסן־טראַסעס

מיר ווייסן נאָך נישט װי די קאַפֿע װעט אױסזען. מיר זוכן אױך אַן אָרט מיט ביציקל־געשטעלן אױפֿן טראָטואַר, אונטער דער באַדינגונג אַז זײ זאָלן נישט פֿאַרשטעלן דעם וועג פֿאַר מענטשן מיט באַוועגלעכקייט־מכשירים אָדער קינדער־וועגעלעך

אַלגעמיינע דערקלערונג וועגן טאָלעראנץ און אומטאָלעראַנץ

איזאָלירונג קען זײַן אַ פּראָבלעם פֿאַר אַלע קווירע, צוליב די סיסטעמישע קווירפֿאָביע. אַ סך ייִדן אין גלאַזגיי פֿילן זיך אויך נישט אָנגעגלײט אין יידישע קהילות װען זײ פּאַסן נישט אַרײַן אין א שמאָלער, אָנגענומענער דעפֿיניציע פֿון ייִדישקייט. אַזאַ איזאָלירונג איז אַלץ שטאַרקער פֿאַר מענטשן װאָס לײַדן פֿון דיסאַביליטיעס, דוחק אין פּרנסה, אָדער אַנדערע פֿאָראורטלען

מיר בויען אַן אָרט וואָס איז בפֿירוש פֿאַר קווירע און ייִדן, און זײרערע באַדערפֿענישן זענען אונדזערע פּריאָריטעטן. אַלע זענען אָנגעלייגט כּל זמן איר זײַט דרך־ארצדיק. די זיכערקייט פֿון קווירע און ייִדן איז אונדז מער װיכטיק װי די באַקוועמקייט פֿון ‘ציסהעט’ (ציסמיניק און העטעראָסעקסואַליסטיש) גויים.

מיר װעלן נישט טאָלערירן קײן שום אַנטיסעמיטיזם, איסלאמאָפֿאָביע, אָדער אַנדערע פֿאָרעמס ראַסיזם; האָמאָפֿאָביע, ביפֿאָביע, טראַנספֿאָביע, אַ־סעקסועלע־פֿאָביע, אָדער אַנדערע פֿאָרעמס קווירפֿאָביע; פֿאָראורטלען לגבי דיסאַביליטיעס, אָפּהענגיקייט־פֿאַרשעמונגען אָדער מאַכן סטיגמעס פֿון מענטשן װאָס לעבן מיטן ‘ה־יִ־װ’ ווירוס; דיקפֿאָביע, עסן־פֿאַרשעמונג אָדער גוף־פֿאַרשעמען; סעקסיזם; ‘הור’־פֿאָביע; דיסקרימינאַציע צוליב עלטער; קלאַסיזם; אַנטי־קאַטוילשע סעקטאַנטישקייט אָדער אַנדערע פֿאָרעמס שינאה קעגן רעליגיע; פֿאָראורטלען קעגן מענטשן מיט דעפֿאַרונגען פֿון געפֿענקעניש; און אימפּעריאַליזם אָדער קסענאָפֿאָביע.