די פֿאַרוואַלטונג פֿון אָנפֿירער

[לייענען צײַט: 6 מינוטן]

די ראָזעווע פּאַווע אָנפֿירט מיט אַ נישט־היעראַרכישע סטרוקטור. עס איז נישט קיין דאָ פֿאָרזיצער און יעדער באַשלוס געמאַכט געוואָרן מיט הסכּם־כּולם.

יעדער קאַפֿע אַרבעטער איז אַ מיטלידער פֿון די פֿאַרוואַלטונג. די פֿאַרוואַלטונג האָט אויך וואָלונטיר מיטלידער פֿון די ציבור. עס זענען נישט קיין דאָ בעלי־בתּים אָדער מיטלסטער קאַדער: די קאַפֿע גרעגירט געוואָרן אויסשליסלעך פֿון די אַרבעטערס און ציבער מיטלידער.

די קאַפֿע איז אַ „קאָמוניטי אינטערעסט קאָמפּאַני“ (ציבער אינטערעסט פֿירמע, אָדער CIC), וואָס מיינט אַז די אַקטיוון פֿאַרגעמאָגט געוואָרן בציבור אַנשטאָט צו די פֿאַרוואַלטונג מיטלידער אָדער יעדער אַנדערש.

איצטיקע פֿאַרוואַלטונג מיטלידער

די מאַיאָריטעט פֿון אונדזער פֿאַרוואַלטונג מיטלידער זענען קוויר, ייִדיש, טראַנס, אומצוויייִק, דיסאַבעלד, און קנאַפּ־פֿאַרדינענדיק. איר קענט זען מער וועגן די פֿאַרוואַלטונגס צונויפֿשעל אויף אונדזער פֿאַרשיידנקייט נאָכשפּירן אַנאַליז פֿאַר די פֿאַרוואַלטונג (אויף ענגליש).


קריסטאָפֿער

ער/אים

„ווען אַז אַ צענערלינג איך האָב געלייענט ערשטמאָל די פֿראַזע „פֿון יעדער לויט זייער פֿעיִקייט, צו יעדער לויט זייער נייטיקייט“, עס האָט געאַרטיקולירט מײַנע געדאַנקען און געפֿילן פֿון וואָס איז גערעכט. מײַנע אידעעס פֿאַר און מיט די ראָזעווע פּאַווע זענען אַ המשך פֿון די.“

קריסטאָפֿער איז אַ פֿאַרוואַלטונג מיטליד פֿון זינט 5781/2020.


מײַיִולס גראַנט

ער/אים

„גלאַזגיי פֿאַרדינט אַ סך זאַכן וואָס עס האָט נישט איצט, אָבער אַ קיין־פֿראַגעס־געפֿרעגט אומזיסטע עסן און נישט־אַלקאָהאָלישע ייִדישע אָרט איז הויך אויף די רשימה. איך קומט פֿון ניו יאָרק סיטי אַזוי איך ווייס די ווערט פֿון אַ בײַגל — און עס איז נישט מאָנעטאַריש. צאָלט־וויפֿט־איר־קענט עסן איז נישט נאָר וועגן געבן עסן אָבער טאָן עס אין אַ באַקוועמע, עמפּאַטישע שטייגער, מיט נישט קיין ווייניקער ווערדע ווי עסן וואָס ווער פֿאַרגעסחורהווענט.“

מײַיִולס איז אַ פֿאַרוואַלטונג מיטליד פֿון זינט 5781/2020.


מישע לעוו עדוואַרד האָללעב

ער/אים

מישע איז אַן אויטיסטישע ביסעקסואַליסטישע אימצוויייִקע ייִדישע אַנאַרכיסט. זײַן באַגאַזש איז אין קווירע געזונטקייט שיצן, שטיצן לעבן־געבליבענער פֿון סעקסואַלע געוואַלד, דרציִונג פֿון טראַנסע ענינים, און סעקס אַרבעט. ער קומט פֿון די אַ“ג פֿאַראייניקטע שטאַטן און איצט ער וווינט אין גלאַזגיי. ער האָט ליב סטאַר טרעק, עסן יושר, און פֿאַרנעמען זיך מיט זײַנע 100,000 געוויקסן.

ער איז אַ מחבר (לינק צו זײַן בוך, אויף ענגליש) און אַ מוזיקער (לינק צו זײַן „בֿאנדקאַמפּ“, אויף ענגליש). יר קענט לייענט מער וועגן אים אויף זײַן וועבזײַטל.

מישע האָט מיט־פֿאַרגעלייגט די קאַפֿע מיט יאָסל אין 5780/2020.


יאָסל יצחק

זי/איר

יאָסל איז אַ בי ייִד אַנאַרכיסטישע מיידל וואָס קומט פֿון יאָרקשיר און וווינט אין די גרויסע עפּל (גלאַזגיי). אויפֿגעציִט געוואָרן מיט אַ קוכער פֿאַר אַ טאַטע, יאָסל איז איין פֿון אונדזער בײַגל און ברויט בעקערס מיט אַ ליבשאַפֿט פֿאַר פֿאַרשיידענע ייִדישע רעצעפּטן און אַ טיפֿער ליבשאַפֿט פֿאַר בוימל, קנאָבל, און זאַלץ. זי איז אויך אַ פֿאָלק מוזיקער, און די אָפֿיציעלע די ראָזעווע פּאַווע פּאָקעמאָן מומחה.

זײַן מוזיק קענט געפֿונען געוואָרן דאָ אויף „באַנדקאַמפּ“.

יאָסל האָט מיט־ףארגעלייגט פֿי קאַפֿע מיט מישע אין 5780/2020.


סאָל

זי/איר

סאָל איז אַ ייִדישע דרום־אַפֿריקאַנישע טראַנסע פֿרוי וואָס לערנט זיך גששיכטע אין די אוניווערסיטעט פֿון גלאַזגיי. זי איז איבערגעציִענט קיין גלאַזגיי מיט איר משפּחה אין 2013 און האָט דאָ געוווינט פֿון זינט. זי קאָנצענטרירט איצט אויף ענדיקן אירדיפּלאָם. ווי אַזוי אַ גוטע אַנאַרכיסטישע ייִד זי פּרוּווט צעבראָכן די פּענטעס פֿון קאַפּיטאַליזם דורך ראַדיקאַלע מיטלייד און האָבן די דרייסײַקייט אַליין זײַן.

זי איז אַ פֿילזײַטיקע שפּיצקאָפּ. זי פֿאַרברענגט אַ סך צו פֿיל צײַט מיינען וועגן אַלץ די „וואַרהאַמער“ („מלחמה־האַמער“) מיניס וואָס ווילט זי פֿאַרבן צו פֿאַרענדיקן אַלץ די ביכער און שפּילן אין איר אָנגעזאַמלטע.

סאָל איז אַ פֿאַרוואַלטונג מיטליד פֿון זינט 5781/2020.